Ámbit sanitari


• Formacions dirigides a oferir als professionals sanitaris, eines d’autocura i gestió emocional, per prevenir el burnout i el desgast físic i mental.

• Sessions de Tècniques de Relaxació i acompanyament, dins l’àmbit hospitalari, a famílies i nens amb malalties de pronòstic greu. Acompanyament a familiars i malalts.  

Experiència de docència a diferents hospitals catalans (cursos a l’hospital de Sant Pau, de Barcelona “Estratègia infermera en processos d’alt impacte emocional”, Parc Taulí, de Sabadell, Sant Rafael. Germanes hospitalàries, de Barcelona)

• Docència al màster d’Infermeria Oncològica. UB. Sant Pau de Barcelona (2018-19 – 20)

• Xerrades i tallers d’autocura al voluntariat.         

 

 

Àmbit empresa


Propostes formatives de prevenció i gestió d’estrès en funció dels col·lectius professionals als quals s’adrecen.

L’objectiu de les meves formacions és el d’entrenar les habilitats i estratègies més importants per gestionar l’estrès i l’atenció, fet que millora sempre el rendiment i la calma dins l’empresa.

A més d’aprofundir en els factors cognitius faig especial èmfasi en l’adquisició habilitats conductuals d’afrontament a l’estrès, per gaudir de les eines personals que ens mantenen al centre emocional, malgrat l’entorn sigui poc favorable.